Loading

Vergelijk onafhankelijk energie met 1RG.nl

1RG.nl vergelijkt onafhankelijk de verschillende online energie aanbieders en presenteert jou de best beschikbare opties.

Vul direct de energievergelijker in:

1RG.nl – Onafhankelijk energie vergelijken

Eindeloos het internet afstruinen om voordelen en tarieven van energieleveranciers in kaart te brengen? Met de komst van 1RG.nl is dat definitief verleden tijd. 1RG vergelijkt onafhankelijk de verschillende energie aanbieders en presenteert jou de best beschikbare opties.

Daarom 1RG.nl

Top 10 meest gestelde vragen over energie

Enkeltarief is één tarief. Tegen dat tarief wordt al het energieverbruik afgerekend. Dubbeltarief bestaat uit een normaaltarief en een daltarief. Het daltarief betaalt u ‘s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. We noemen dit ook wel daluren.

Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het normaaltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen.

Dubbeltarief is alleen mogelijk bij een meter met twee telwerken. Enkeltarief is bij de meeste energieleveranciers mogelijk bij een meter met zowel één telwerk als met twee telwerken.

De kostenposten op een energierekening bestaan uit leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. Leveringskosten verschillen per leverancier, netbeheerkosten worden jaarlijks door de netbeheerder in de betreffende regio bepaald en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere energieleverancier. Op de netbeheerkosten kan niet bespaard worden. Belastingen worden door de overheid bepaald en zijn per energieleverancier gelijk.

Leveringskosten (verbruik)

De consument betaalt de energieleverancier voor de geleverde energie. Op leveringskosten kan bespaard worden door over te stappen naar een goedkopere leverancier of door minder energie te verbruiken.

De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:
Variabele leveringskosten: Een bedrag dat men betaalt per kWh elektriciteit en per m³ gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij een energiecontract kan gekozen worden voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief wordt meestal aangegaan voor één, of meerdere jaren.
Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat per maand betaald wordt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per leverancier.

Netbeheerkosten

De energieleverancier brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post bestaat uit:

  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Capaciteitstarief en vastrecht
  • Meettarief

Periodieke aansluitvergoeding
De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van de aansluiting. Dit heet ‘de periodieke aansluitvergoeding’. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

Capaciteitstarief en vastrecht
Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt de netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag per maand voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten. Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

Meettarief
De consument betaalt voor het gebruik en het beheer van de energiemeters. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat de netbeheerder de meterstanden doorgeeft aan de energieleverancier. Met deze gegevens kan de energieleverancier de energierekening opmaken.Dit staat dan op de energierekening vermeld als ‘meettarief’. De energiemeter is in beheer van de netbeheerder. Het meettarief wordt betaald aan de energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

Overheidsheffingen

Energieverbruik belast het milieu. Daarom rekent de overheid energiebelasting en btw. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Daarnaast worden alle energietarieven belast met btw. In totaal bestaat ongeveer één derde van de energierekening uit deze belastingen. Op deze post kan bespaard worden door minder energie te verbruiken.

In de wet staat dat een verkoper btw moet heffen over het totaalbedrag dat hij vraagt aan de koper. Daardoor betaalt de consument over de hele energierekening btw. Dus ook over de energiebelasting. Er wordt 21% btw betaald over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting.

Met het betalen van een maandelijks termijn- of voorschotbedrag worden de kosten van de jaarlijkse energierekening gespreid. De hoogte van het termijnbedrag wordt onder meer bepaald door:

  • de hoeveelheid verbruikte energie op het adres
  • de energietarieven
  • de energiebelasting die de energieleverancier incasseert voor de overheid

De leverancier wijzigt meestal één keer per jaar het termijnbedrag, na ontvangst van de jaarafrekening. Het termijnbedrag voor het komende jaar wordt berekend op basis van het energieverbruik in het jaar waarover de jaarnota geldt. Soms wijzigt de leverancier het termijnbedrag ook tussendoor. Bijvoorbeeld bij een energiecontract waarbij de energietarieven tussendoor fors gewijzigd worden.

Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag
U kunt ook zelf een verzoek indienen om het termijnbedrag te wijzigen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, een strenge winter of in verband met de aanschaf van zonnepanelen. Zodoende wordt voorkomen dat u bij uw jaarafrekening onnodig veel bij hoeft te betalen of geld terugkrijgt.

Hoe u het termijnbedrag kunt wijzigen, hoe vaak en wat het maximum is van de wijziging, is te vinden bij de desbetreffende leveranciers bij ‘pakketdetails’ onder het kopje: Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag.

Voor het terugleveren van stroom is een analoge (Ferraris-meter) of digitale (slimme) meter nodig.

Een Ferraris-meter loopt automatisch terug als er elektriciteit aan het net teruggeleverd wordt. Dan hoeft deze niet vervangen te worden. Bij salderen wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Als er alleen gesaldeerd gaat worden, dan kan deze meter blijven hangen.

Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt, dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert.

Een slimme meter aanvragen kan bij de netbeheerder. Vraag dan om een zogenaamde prioriteitsplaatsing. De netbeheerder plaatst de slimme meter gratis. Wordt de slimme meter aangevraagd, dan kunnen er kosten aan de plaatsing verbonden zijn. De netbeheerder mag dan voor de plaatsing van de slimme meters voor elektriciteit en gas samen maximaal 72,60 euro vragen (peildatum juli 2015). Is er geen gasaansluiting? Dan kost de plaatsing van de slimme meter voor elektriciteit iets minder. De netbeheerder plaatst de slimme meter binnen drie maanden.

Geef aan de energieleverancier door dat de wens bestaat om terug te leveren. Er hoeft geen nieuw contract afgesloten worden. Meld het terugleveren ook bij de betreffende netbeheerder. Doe dat binnen een maand na ingebruikname van de installatie. Dit kan via www.energieleveren.nl.

Dit kan via energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Na aanmelding kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. De meeste energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin onder andere de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden.

Bij een overstap kan de nieuwe energieleverancier de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiecontract naadloos aansluit op het oude contract.

In het CER worden per energiecontract de volgende zaken weergegeven:

  • Bij welke energieleverancier het contract is afgesloten
  • Wat de einddatum van het contract is
  • Of het contract is opgezegd

Bij een overstap raadpleegt uw nieuwe energieleverancier het Contract Einde Register (CER) om na te gaan per wanneer uw huidige contract afloopt. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn aangesloten bij deze centrale databank.

De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

Zo werkt 1RG.nl

1

Vul de energievergelijker in

2

Vergelijk alle energieleveranciers

3

Kies het beste pakket en sluit direct af bij de leverancier

1RG vergelijkt onafhankelijk de energiemarkt